பிரதமர் ரணில் கொழும்பு றோயல் கல்லூரியில் பயிலும்போது இப்போது வசிக்கும் ( 5th lane )ஐந்தாம் இலக்க ஒழுங்கையில் தான் வசித்தார்…

பாடசாலை தெரியும் தூரத்தில் இருந்தாலும் அவர் பாடசாலைக்கு காரில் தான் வருவார்…

நடந்து வரும் தூரத்தில் இருக்கும் இவர் காரில் வருகிறாரே என்று நினைத்த சில மாணவர்கள் இவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கவேண்டுமென நினைத்து காரின் ரயரை வெட்டிவிட்டனர்…

ஆனால் மறுநாள் அந்த காரின் ரயரை சரி செய்து மீண்டும் அதே காரில் பாடசாலை வந்தார். மீண்டும் ரயரை வெட்டினர் மாணவர்கள்.. இரண்டாவது நாளும் வீட்டுக்கு சென்று ரயரை மாற்றி மறுநாள் பாடசாலை வந்தார் ரணில்…

இப்படியே பத்து நாட்கள் காரின் ரயர் சேதமாக்கப்பட்டது.ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூறாமல் மூச்சுக் காட்டாமல் பாடசாலை வந்து சென்றார் ரணில்.. 11 ஆம் நாள் யாரும் ரயரை சேதப்படுத்தவில்லை…

அதன் பின்னர் பல தசாப்தங்கள் கடந்து இன்று ரணில் அதே சவாலை எதிர்கொள்கிறார்…

ரயரை வெட்டியவர்கள் ரயர்ட் ஆகி விடுவார்கள்… ரணில் தனது பணியை தொடர்வார்…

( படமும் தகவலும் – லங்கா நியூஸ் வெப் – சிரித்துக்கொண்டிருப்பது ரணில் )

பதிவு : சிவராஜா இராமசாமி