யாழ்- நல்லூர் தொகுதி

சஜித் பிரேமதாச-  27605
கோட்டாபய ராஜபக்ச- 1836
சிவாஜிலிங்கம்- 659
அநுரகுமார- 475
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்கு- 46888
அளிக்கப்பட்ட வாக்கு- 32941
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்கு- 393