இலங்கையின் 8 வது ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள்!

யாழ்ப்பாணம். ஊர்காவற்றுறை பகுதியில் சஜித் பிரேமதாச வெற்றிபெற்றுள்ளார்.