அடுத்த வருடம் ஐ.பி.எல் போட்டிகளில் விளையாடப்போகும் வீரர்களின் தெரிவு முழுமையடைந்தது.எட்டு அணிகளும் தமக்கான வீரர்களை ஏலத்தின் மூலம் எடுத்து தத்தம் அணிகளை நிரப்பி முடித்தனர்.

முழுமையான விபரம் வருமாரு: