சற்றுமுன் வெளியானது 2020 ஆண்டு தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள்

203

2020 ஆண்டு தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின, முடிவுகளை doenets.lk இல் பார்வையிடலாம் – பரீட்சைகள் திணைக்களம்